O výuce

Kroužek vedený jednou týdně v rámci výuky zajišťují zkušené lektorky – maminky dětí ze ZŠ Londýnská:

Mgr. Veronika Kirschnerová – lektorka angličtiny s dlouholetými zkušenostmi s výukou na všech úrovních pokročilosti. Řadu let se věnuje výuce dětí, zároveň je matkou tří dětí ve věku 4, 7 a 9 let. Má pedagogické vzdělání na FFUK (angličtina, čeština).

Leah Gaffen – Američanka dlouhodbě žijící v ČR s mnohaletými zkušenostmi s výukou angličtiny, se zapojováním dramatické výchovy a s výukou bilingvních dětí (sama je v ČR vdaná a má dvě děti ve věku 4 a 7 let).

Co můžete očekávat?

  • Hodiny plné her, říkanek, písniček, divadelních představení, čtení jednoduchých anglických knížek, zábavných pracovních listů a kreativních činností dětí.
  • Důraz na aktivitu všech dětí.
  • Hodiny uzpůsobené rozdílným úrovním znalosti dětí (počítáme s úplnými začátečníky, znalosti dětí ze školky prohlubujeme, zvládáme zapojit a rozvíjet i bilingvní děti).
  • Naše hodiny nejsou „jen“ hraním – systematicky pracujeme na tom, aby se děti naučily i základy gramatiky a seznamujeme je s písemnou formou slovíček a frází.
  • Samozřejmostí jsou domácí úkoly (většinou formou pracovních listů, které ke každé tematice vyrábíme) – chápeme je především jako podklad pro rodiče, aby věděli, co probíráme, a mohli to s dětmi procvičovat.
  • Děti od nás dostávají složku na všechny pracovní listy a materiály, které s výukou angličtiny souvisí – vzniká jim tak ucelený souhrn všeho, co se naučí, který může kdokoliv kdykoliv prolistovat nebo zopakovat.
  • Po každé hodině posíláme informativní email rodičům se shrnutím všeho, co se ten den probralo. Kopii zasíláme i paní učitelce, která tak může probíranou látku s dětmi procvičit i mimo naše hodiny.
  • Protože hojně využíváme říkanky, písničky a divadelní představení dětí, součástí programu je i veřejné předvedení pro rodiče.
  • Nepoužíváme žádnou učebnici, většinu materiálů vytváříme samy. Tím se také snažíme snížit výdaje rodičů na výuku angličtiny.
  • Podporujeme motivaci dětí: navazujeme kontakty s podobně pokročilými dětmi ze škol v dalších zemích, organizujeme představení pro děti z jiných tříd atd.

Cena: 690,- za pololetí. Proč je tak nízká? Nejsme jazyková škola s velkým administrativním aparátem, nemáme kanceláře, nevynakládáme náklady na reklamu… Cena zahrnuje jen odměnu pro lektorky a přímé náklady (kopírování materiálů atd.)

Další výhody tohoto projektu: Systematická výuka angličtiny v 1. a 2. ročníku (a ve spolupráci s učiteli ze ZŠ Londýnská zajištění návaznosti od 3. ročníku), stálí lektoři, dlouhodobá perspektiva. Pilotní projekt proběhl v roce 2011/2012 v 1.C (paní učitelka Eva Keyzlarová). Reference od rodičů: napřiklad ing. Helena Košťálová, hkostalova@seznam.cz.