Letní příměstský tábor TROJA 2012

Léto s angličtinou a sportem – to je letní příměstský tábor TROJA 2012. Koná se ve 2 týdenních termínech v srpnu 2012 v atraktivním sportovním areálu Sabat Troja. Je určen dětem od 5 do 12 let a kombinuje zábavnou výuku angličtiny s netradičním sportovním tréninkem (baseball, softball, lacros…). Cena: 2.900.

Podrobnosti na tel.: 602 969 754 nebo na www.englishline.cz

 

První letošní turnus máme úspěšně za sebou. Povedlo se nejen přičarovat přímo ukázkové počasí, ale také nadchnout děti i rodiče (ohlasy – viz níže). A co jsme všechno zvládli? Tady je podrobný popis:

Den 1

Ráno (po krátké seznamovací hře a prozkoumání okolí) se stala zvláštní věc. Někdo nám donesl lahev, která se prý našla někde v okolí, a byl v ní nějaký špatně čitelný vzkaz – snad v angličtině. Celý čitelný nebyl, ale našli jsme slova TREASURE (poklad) – TROJA – MAGIC SUITCASE (kouzelný kufr) a LOOK FOR MORE (hledejte více). Vůbec nám to nedávalo smysl až do chvíle, než jsme našli podivný kufr. Po chvíli zápasení jsme ho otevřeli a ukázalo se, že je zřejmě skutečně kouzelný, neboť nám během dne postupně vydal (a snad ještě vydá) kousky papíru se zprávou, kde by snad mohl být nějaký ten poklad. Tak nám držte palce, ať se nám podaří nasbírat jich co nejvíce (vydává lístečky vždy, když se nám něco povede – když si je zasloužíme…).

Jinak jsme si dopoledne četli knížku DEAR ZOO (do zoo to přece máme kousek…) a už umíme spoustu nových slovíček a frází (podle věku a stupně pokročilosti: někdo umí nové zvířátko, někdo třeba frázi What shall I do? (Co mám dělat?). Taky jsme se učili básničku o slonovi a jednu písničku o opicích (texty všeho, co budeme dělat v angličtině, si děti zakládají do desek a v pátek odnesou domů – abyste se případně mohli k našim aktivitám vracet). Také jsme stihli spoustu anglických “zvířecích” her na hřišti. Po obědě jsme se zklidnili u čtení knížky There is a bird on my head (opět o slonovi…) a pak jsme si jednu knížku dokonce vyráběli: inspirovanou Dear Zoo.

V další části odpoledne došlo na celou řadu sportovních aktivit na hřišti: Ve “Vzpomínkách na Londýn” se skákalo, běhalo, závodilo, podlézalo, přeskakovalo…

K obědu byla ryba s bramborem, svačili jsme loupáčky, jablíčka  a melouny, pitný režim dodržujeme, problémy nikdo žádné nehlásil.

Den 2

Dnes jsme se dopoledne nejdříve ještě na chvilku vrátili k DEAR ZOO (mimo jiné jsme vytvořili plakát s názvy všech zvířátek a příslušnými přídavnými jmény (BIG (velký), TALL (vysoký), SCARY (děsivý), FIERCE (divoký) aj.)). Pak jsme se sice i nadále věnovali zvířecímu tématu, ale zaměřili jsme se tentokrát na hmyz: s knížkou The Very Hungry Caterpillar jsme prozkoumávali, co všechno taková housenka sní, jak se zakuklí a co se z ní potom vylíhne. Učili jsme se při tom například názvy dnů v týdnu, spoustu slovíček o jídle (například APPLE (jablko), PEAR (hruška), PLUM (švestka), STRAWBERRY (jahoda), ORANGE (pomeranč) a spoustu dalších. Vytvářeli jsme mimo jiné velkou prezentační tabuli (a také jsme měli malou “prezentaci”) o tom, co všechno naše milá housenka spořádala a který den… S názvy dnů v týdnu jsme pak hráli ještě několik her.

O svačinu jsme si tentokrát museli říct anglicky, takže jsme měli apples, pears, plums, strawberries, oranges (a navíc watermellon…).

Kufřík nám opět vydal několik důležitých útržků, tak snad se nám ten poklad podaří objevit…

Dopoledne uteklo, ani nevíme jak, a nastal čas přesunout se do areálu LODĚNICE, kde jsme si dali oběd (kuřecí prsa s rýží a sýrovou omáčkou, šťáva) a chystali se na horolezeckou stěnu. O zábavu o poledním klidu se nám postaral čerstvý medailista z Londýna kajakář Vavřinec Hradilek, se kterým jsme se sešli před restaurací. Všem zájemcům se ochotně podepsal (snad to děti během odpoledne neztratily…) a jelikož tu o něm zrovna natáčela televize (snad Prima?), možná budou některé děti i v záběru.

Než Lenka s Vendou připravily všechny náležitosti k lezení, chvíli jsme si ještě pohráli na hřišti u restaurace.

Pak už se intenzivně lezlo. Kdo zrovna nelezl, učil se uzle a jiné dovednosti. Snad se to dětem líbilo.

Den 3

Dnes jsme angličtinu ráno začali běhacími aktivitami: družstva musela podle anglických pokynů svých kapitánů (Marek a Ondra) nanosit co nejrychleji co nejvíce předmětů k danému tématu – procvičovali jsme při tom nejen nohy, ale také vše, co jsme v pondělí a úterý probrali. Pak jsme se v opakování víc zaměřili na CATERPILLAR: sepsali jsem si názvy dnů (ti menší nalepili ty správné lístečky) a k nim bylo třeba vyžádat si ty správné obrázky – bohužel jedině anglicky… Všichni to krásně zvládli (viz žluté výtvory na okně). Ti starší, kterým to samozřejmě šlo rychleji, se pak ještě pustili do souvisejícího projektu: LIFE CYCLE OF A BUTTERFLY (životní cyklus motýla). Změnili se v přírodovědce a  naučili nás něco o tom, že vše začíná LITTLE EGGS ON A LEAF (malými vajíčky na listu). Z těch se pak líhne CATERPILLAR, zakuklí se v COCOON a ze něho se vylíhne BUTTERFLY.  I všichni menší už na konci věděli, jak to jde za sebou…

V Telephone game se ukázalo, že týmová spolupráce je opravdu důležitá: jeden v týmu vždy přečetl anglické slovíčko a poslal ho tichou poštou přes členy družstva až k zapisovateli. Někdy nám místo MONDAY vyšlo MONKEY, ale všechny musím moc pochválit: ti větší procvičili i psanou podobu slovíček a ti malí slovíčka skvěle posílali!

Před obědem jsme zopakovali všechny básničky a písničky, co už známe, a přidali jsme novou říkanku: BROWN BEAR (zvířat se v Troji prostě nezbavíme…).

O poledním klidu jsme dobarvovali, co jsme nestihli v našich projektech, a přečetli si jednoduchou knížku WHOSE MOUSE ARE YOU (Čí jsi myška?) o statečné myšce, která zachrání celou svoji rodinu… Pokud nám vyjde čas, vrátíme se k myšce a její rodině i zítra.

Pak už přišel čas na blbnutí na hřišti, ale hlavně na pořádný zápas v ultimate freesbee. Vedro jsme zaháněli ve stínu altánku, který nám Venda postavila, a nebo oblíbeným rozstřikovačem…

A abych nezapomněla: k obědu byly halušky s uzeným a se zelím, svačili jsme puding a chléb s taveňákem a okurkou. A musím všechny pochválit, jak krásně jedí!

Den 4

To nejpodstatnější z dnešního dne jste sice osobně viděli, ale i přesto ještě doplníme pár drobností ke zbytku dne: Dnes bylo všechno jinak: začali jsme sportem – dlouho očekávaným softem a pak ještě oblíbeným freesbee. Kupodivu i tak složitý sport, jakým soft je, všichni zvládli během dopoledne nacvičit – trenérka Venda je moc chválila. Běhali jsme, chytali jsme, odpalovali jsme. Naučili jsme se, že pracovat pro tým se vždy vyplatí.

Obědvali jsme brambory a čevabčiči, svačili jablíčka, pudink a tatranky.

Angličtina se nesla nejprve v duchu pilování a nacvičování na odpolední představení, ale protože to všem krásně šlo, pustili jsme se i do opakovaného čtení příběhu Whose mouse are you: nejprve jsme ho s Dášinou pomocí shlédli jako loutkové divadélko, pak jsme si jednotlivé role zkoušeli sami. Každý se na textu opět naučil něco jiného: začátečníci MOTHER, FATHER, BROTHER, SISTER, ti zdatnější zjišťovali, jak je to s přivlastňovacím pádem v angličtině MOTHER’S MOUSE, co znamená WHOSE (čí), SHAKE (třást), TRAP (past), FAR AWAY (daleko) nebo What will you do (Co budeš dělat?)? Pro ty starší jsme měli připravený i pracovní list k tomuto příběhu, ale nakonec si ho vyžádali všichni…:)

Před samotným představením jsme si dali ještě jeden softový a jeden freesbee zápas a pak už jsme jen vyráběli TICKETS a nedočkavě Vás vyhlíželi….:) Díky, že jste dorazili!

Zítra se pokusíme vyluštit tu záhadnou zprávu z kufříku a pak se snad už konečně vydáme hledat poklad. Dojde samozřejmě i na sport a angličtinu. Těšime se!

Den 5

Zakončili jsme poslední den a zbývá napsat poslední zprávu. Dnes jsme ráno v angličtině opět sledovali LITTLE MOUSE, jak vysvobodí celou svoji rodinu. Po několika hrách na zopakování probrané slovní zásoby jsme otevřeli poslední knížku tohoto tábora ARE YOU MY MOTHER? Byla o ptáčátku (BABY BIRD), které chodilo světem a ptalo se různých zvířátek (a předmětů), jestli náhodou nejsou jeho maminkou. Předmětů bylo tolik (CAR, BOAT, PLANE, DOG, CAT, COW, HEN…), že jsme si pak mohli krásně rozdělit role a zkusit si opět malou dramatizaci (Where is my mother? Are you my mother? No, I am a dog. Help! I want my mother…) Neděste se, dobře to dopadlo, maminku jsme samozřejmě našli.

Našli jsme i posledních pár záhadných lístečků v kufříku, a tak jsme se po obědě pustili do hledání pokladu. Ve zprávě z lístečků nám vyšlo, že The elephant’s nose is very long (Sloní chobot je velmi dlouhý), the caterpillar eats a lot (housenka toho hodně sní), the little mouse is brave and strong (malá myška je statečná a silná), the treasure must be on this spot (poklad musí být na tomto místě). No a když jsme chvíli chodili po hřištích a pořádně se rozhlíželi (a říkali při tom onu magickou zprávu/říkanku), objevili jsme slona, myšku a housenku. A kousek od nich i poklad…! Obří nazdobenou mísu s pudinkem a pro každého taštičku od firmy BOLL. Pak už jsme si jen rozdali (zasloužené) diplomy a mohli se pustit do závěrečného softballového zápasu.

Svačili jsme chleba se sýrem, okurkou a mrkví, obědvali jsme čínu s rýží.

Co závěrem?

Ještě jednou děkujeme za “zapůjčení” dětí, byly opravdu moc príma a dobře se nám s nimi pracovalo. Doufáme, že i dětem se to alespoň trochu líbilo. A uvítáme jakoukoliv zpětnou vazbu – vždycky je co vylepšovat.

Pokud byste měli zájem, rádi se na našich akcích s Vašimi dětmi opět sejdeme. Vedeme různé kroužky i během školního roku, věnujeme se individuální i skupinové výuce, vždy se zaměřením na hravou a zábavnou fromu výuky. V podobném duchu jako letošní příměstský tábor chystáme i podzimní prázdniny s angličtinou (v termínu podzimních školních prázdnin), zimní lyžovací pobyt s angličtinou nebo velikonoční prázdniny s angličtinou. Pokud vaše děti nadchnul softball, jsou k dispozici místa v družstvech přímo na hřišti SABAT Troja.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Užijte si zbytek prázdnin, těšíme se zase někdy někde!

Za celý tým

Veronika (angličtina)

Fotky  z celé akce najdete tady:

http://englishline.rajce.idnes.cz/

A ještě reakce rodičů:

Dobrý den, milé paní lektorky, škoda, že kurz již skončil, umím si představit třeba i čtrnáct dní. Všem přeji pevné zdraví, hodné děti a milé rodiče v kurzech.  Doufám, že se opět uvidíme při dalších Vašich úžasných akcí. Hana Tučková

Přeji dobrý den. Velmi děkujeme za celý týden. Přestože jsme již absolvovali několik „příměstských táborů“, ten Váš rozhodně převyšuje ty ostatní. Denní zprávy s „fotokomentářem“ jsou moc prima a i Tomáš hodnotí celý týden moc pěkně. Velmi Vám děkujeme za aktivní a „akční program“ a přejeme mnoho úspěchů při podobných akcích. Budeme rádi, když nás o nich budete informovat. Zdraví J. Hladká

Dobrý den, ještě jednou za sebe i holčičky chci poděkovat, byly nadšené a moc se jim tábor líbil. Velice oceňuji každodenní zpravodajství pro rodiče, s popisem,  co jste dělali a fotky :o . Ráda budu informována o dalších akcích, které připravíte. Mějte se hezky. Kateřina , Berča a Tea Hrašovi

This entry was posted in Letní příměstský tábor TROJA 2012. Bookmark the permalink.

Comments are closed.